Volvo Xc40 Elektrisch Prijs (2023)

1. Volvo XC40 Recharge Pure electric - Van Roosmalen

 • Ontdek de Volvo XC40 Recharge pure electric: met 100% elektrische actieradius tot 423 km, snelladen in 32 minuten tot 80%, ingebouwde Google-diensten en nu ...

 • Bestel nu de Volvo XC40 Elektrisch bij Volvo dealer Van Roosmalen. Uitgebreide veiligheidssystemen en een ruime actieradius.

2. Elektrische Volvo XC40 Recharge fors goedkoper - AutoWeek

 • Jul 6, 2021 · De vanafprijs van € 45.995 geldt voor de XC40 Recharge Pure Electric in Core-uitvoering. Hij is er ook als Plus (€ 47.995) en als Pro (€ 51.995) ...

3. Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2021-2022) prijs en specificaties

 • Dit voertuig wordt niet meer geproduceerd en is niet nieuw te koop. De laatst bekende nieuwprijs van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric is €45 950. Dit ...

 • Alles over de Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2021-2022). Vergelijk de prijs, bijtelling, leasetarief, actieradius en het werkelijke verbruik van iedere elektrische auto.

4. Volvo XC40 Recharge Pure electric - Harrie Arendsen

 • Volvo XC40 vanaf € 45.995 (consumentenadviesprijs) of € 44.830 (fiscale waarde). WLTP gecombineerd verbruik: 0 l/100 km, gem. CO2-uitstoot resp. 0 g/km.

 • Volvo XC40 Recharge Pure Electric de volledig elektrische (compacte) SUV. Prijzen en informatie? Bezoek onze website of kom naar de showroom. ✓ Harrie Arendsen Volvo Dealer

5. Elektrische Volvo XC40 wordt bijna 13.000 euro goedkoper - VROOM.be

 • Sep 2, 2021 · Vanaf 48.050 euro ... Maar het heeft vooral tot gevolg dat de basisprijs van de elektrische XC40 gevoelig daalt. Die gaat namelijk van 61.000 euro ...

 • Goed nieuws: de Volvo XC40 Recharge is er voortaan ook in een variant met één motor. Dat drukt de instapprijs van deze in België gebouwde elektrische SUV gevoelig, zonder dat het rijbereik eronder te lijden heeft.

6. Volvo XC40 Recharge Pure Electric - Elektrischeauto.nl

 • De vanaf prijs van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric wordt geschat op ongeveer € 45.950,-. Wilt u de auto liever leasen? Kies dan voor Financial Lease (€ 510 ...

 • Specificaties van de Volvo XC40 Recharge Pure Electric: Prijs vanaf € 45.950,-. Leaseprijs, bijtelling, actieradius, accu capaciteit & meer!

7. [PDF] VOLVO XC40 PURE ELECTRIC

 • May 11, 2023 · De Volvo XC40 Recharge Pure electric Essential van € 45.995 (fiscale waarde € 44.830) en 467km range (WLTP) komt in aanmerking voor de ...

8. Test: Volvo XC40 Recharge (2023), net dat beetje beter - VROOM.be

 • Aug 25, 2023 · Goedkoop is een elektrische premium SUV nooit, ook als het om een compact model gaat als de Volvo XC40 Recharge. Met zijn vanafprijs van 50.650 ...

 • De Volvo XC40 Recharge 2023 heeft een efficiëntere elektrische aandrijflijn gekregen, waarmee het model nog veelzijdiger wordt. Het is een echte allemansvriend, maar dat betekent niet dat hij perfect is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 10/13/2023

Views: 5880

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.